Stakeholderprocessen

Wie is Pieter van der Gaag? Een expert in Stakeholder-processen.

Wil je weten wat stakeholders enthousiast maakt over hoe u met ze omgaat, vraag Pieter u met uw

stakeholderprocessen te helpen.

Pieter’s ervaring

Veel mensen hebben over stakeholderprocessen geleerd, Pieter heeft ze gedaan!

In 1992 besloten de Verenigde Naties dat ook burgers, bedrijven en instellingen mee moesten

praten als het gaat over milieu, ontwikkeling en levenskwaliteit. Vanaf 1997 kwamen daar “Multi-
Stakeholder Dialogues” bij. Als vertegenwoordiger van een grote groep NGOs, trad Pieter regelmatig

tijdens deze “dialoogsessies” op. Ook werd hij bestuurder van het eerste Multi-stakeholder Initiatief

van de VN waarin het bedrijfsleven, vakbonden, NGOs en overheden de effectiviteit van vrijwillige

afspraken tussen bedrijven en overheden ging onderzoeken.

In 1998 begon de Organisatie voor Economische Samenwerking en Organisatie aan een proces om

met ‘stakeholders’ de OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen te vernieuwen. Pieter

leidde de NGO delegatie in dit proces dat in 2000 tot een einde kwam. Dit proces balanceerde op de

rand tussen ouderwetse consultaties, dialoog en onderhandeling.

De Global Reporting Initiative (GRI) zag het licht in 1997. In 2002 werd de GRI Stakeholder Council

opgericht. Pieter was meer dan 6 jaar lid van dit orgaan en van 2004 tot 2006 zelfs vice-voorzitter.

Voor Pieter was de GRI het schoolvoorbeeld van een gezamenlijk initiatief van verschillende

stakeholders om iets groots neer te zetten.

IUCN Nederlands Comité had in haar missie om als stakeholder namens de natuur op te treden

bij overheden, en om haar eigen stakeholders zo veel mogelijk hierbij te betrekken. Wat ontstond

waren voor Nederland bijna revolutionaire verbintenissen tussen bedrijven, NGOs en overheden.

Pieter stond daar middenin, en wil die ervaring graag delen.

Als Hoofd Marketing en Communicatie van Triodos Investment Management had Pieter rechtstreeks

te maken met de stakeholders van Triodos Bank. Waar hij jaren als NGO-activist ‘stakeholder’ was

geweest van het bedrijfsleven en de overheid, stond hij meer dan drie jaar aan de kant van de

belangen van een bedrijf.