Ervaring

Na de omwenteling in de vroege jaren negentig mochten Oost-Europeanen en bewoners uit

de voormalige Sovjet Unie hun stem laten horen, en velen kozen er voor om de verwaarloosde

leefomgeving en armoede als prioriteit te maken. ANPED verbond deze organisaties met organisaties

uit het westen. Als Algemeen Directeur organiseerde en faciliteerde Pieter vele bijeenkomsten

waarbij het overbruggen van taal en cultuur vaak net zo belangrijk was als het behalen van een

resultaat. Alleen in de praktijk leer je hoe je van dit soort bijeenkomsten een succes kan maken.

ANPED was officieel partner van de VN bij de organisatie van de 2002 Johannesburg VN top inzake

Duurzame Ontwikkeling. Pieter zat elke ochtend de NGO strategiesessie voor. Deze 1000 man grote

sessies betekende strak voorzitterschap, zonder sprekers die het woord wilden te schofferen. In

de jaren voorafgaand en achteraf kon Pieter vele sessies in de VN leiden, en eerlijk gezegd met

wisselend resultaat. Maak gebruik van deze unieke ervaring!

Als Vice-voorzitter faciliteerde Pieter de vergaderingen van de GRI Stakeholder Council. De jaarlijkse

drie-dagen durende zittingen van 60 betrokken belanghebbenden moesten leiden tot een akkoord

op de voorgestelde GRI standaard. Door niet achter de voorzitterstafel te blijven zitten en actief in de

kring rond te lopen werden de gesprekken geanimeerd en betrokken. Iedereen deed mee, iedereen

kreeg het woord. En, humor bleek ontwapenend om hoog opgelopen gemoederen te bedaren.

Interne strategie-sessies of sessies met het bedrijfsleven of de leden? Als Hoofd Externe Relaties van

IUCN NL verzorgde Pieter vaak de moderatie van de bijeenkomst. Wat het onderwerp ook was, of

er nu een minister, een CEO of gewoon een eigen collega in de zaal zat. Pieter wist de juiste toon te

vinden, en wederom met humor de sessie waardevol te maken voor de deelnemers.

Ook bij Triodos zette Pieter zijn voorliefde voor het faciliteren van dynamische groepsprocessen

voort. World Café’s, Lagerhuisdebatten, en Kruisdebatten op basis van prikkelende stellingen bracht

niet alleen de voorzitter en de spreker op gang, maar het hele personeel.