Author Archives: admin

Stakeholderprocessen

Wie is Pieter van der Gaag? Een expert in Stakeholder-processen.

Wil je weten wat stakeholders enthousiast maakt over hoe u met ze omgaat, vraag Pieter u met uw

stakeholderprocessen te helpen.

Pieter’s ervaring

Veel mensen hebben over stakeholderprocessen geleerd, Pieter heeft ze gedaan!

In 1992 besloten de Verenigde Naties dat ook burgers, bedrijven en instellingen mee moesten

praten als het gaat over milieu, ontwikkeling en levenskwaliteit. Vanaf 1997 kwamen daar “Multi-
Stakeholder Dialogues” bij. Als vertegenwoordiger van een grote groep NGOs, trad Pieter regelmatig

tijdens deze “dialoogsessies” op. Ook werd hij bestuurder van het eerste Multi-stakeholder Initiatief

van de VN waarin het bedrijfsleven, vakbonden, NGOs en overheden de effectiviteit van vrijwillige

afspraken tussen bedrijven en overheden ging onderzoeken.

In 1998 begon de Organisatie voor Economische Samenwerking en Organisatie aan een proces om

met ‘stakeholders’ de OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen te vernieuwen. Pieter

leidde de NGO delegatie in dit proces dat in 2000 tot een einde kwam. Dit proces balanceerde op de

rand tussen ouderwetse consultaties, dialoog en onderhandeling.

De Global Reporting Initiative (GRI) zag het licht in 1997. In 2002 werd de GRI Stakeholder Council

opgericht. Pieter was meer dan 6 jaar lid van dit orgaan en van 2004 tot 2006 zelfs vice-voorzitter.

Voor Pieter was de GRI het schoolvoorbeeld van een gezamenlijk initiatief van verschillende

stakeholders om iets groots neer te zetten.

IUCN Nederlands Comité had in haar missie om als stakeholder namens de natuur op te treden

bij overheden, en om haar eigen stakeholders zo veel mogelijk hierbij te betrekken. Wat ontstond

waren voor Nederland bijna revolutionaire verbintenissen tussen bedrijven, NGOs en overheden.

Pieter stond daar middenin, en wil die ervaring graag delen.

Als Hoofd Marketing en Communicatie van Triodos Investment Management had Pieter rechtstreeks

te maken met de stakeholders van Triodos Bank. Waar hij jaren als NGO-activist ‘stakeholder’ was

geweest van het bedrijfsleven en de overheid, stond hij meer dan drie jaar aan de kant van de

belangen van een bedrijf.

Ervaring

Na de omwenteling in de vroege jaren negentig mochten Oost-Europeanen en bewoners uit

de voormalige Sovjet Unie hun stem laten horen, en velen kozen er voor om de verwaarloosde

leefomgeving en armoede als prioriteit te maken. ANPED verbond deze organisaties met organisaties

uit het westen. Als Algemeen Directeur organiseerde en faciliteerde Pieter vele bijeenkomsten

waarbij het overbruggen van taal en cultuur vaak net zo belangrijk was als het behalen van een

resultaat. Alleen in de praktijk leer je hoe je van dit soort bijeenkomsten een succes kan maken.

ANPED was officieel partner van de VN bij de organisatie van de 2002 Johannesburg VN top inzake

Duurzame Ontwikkeling. Pieter zat elke ochtend de NGO strategiesessie voor. Deze 1000 man grote

sessies betekende strak voorzitterschap, zonder sprekers die het woord wilden te schofferen. In

de jaren voorafgaand en achteraf kon Pieter vele sessies in de VN leiden, en eerlijk gezegd met

wisselend resultaat. Maak gebruik van deze unieke ervaring!

Als Vice-voorzitter faciliteerde Pieter de vergaderingen van de GRI Stakeholder Council. De jaarlijkse

drie-dagen durende zittingen van 60 betrokken belanghebbenden moesten leiden tot een akkoord

op de voorgestelde GRI standaard. Door niet achter de voorzitterstafel te blijven zitten en actief in de

kring rond te lopen werden de gesprekken geanimeerd en betrokken. Iedereen deed mee, iedereen

kreeg het woord. En, humor bleek ontwapenend om hoog opgelopen gemoederen te bedaren.

Interne strategie-sessies of sessies met het bedrijfsleven of de leden? Als Hoofd Externe Relaties van

IUCN NL verzorgde Pieter vaak de moderatie van de bijeenkomst. Wat het onderwerp ook was, of

er nu een minister, een CEO of gewoon een eigen collega in de zaal zat. Pieter wist de juiste toon te

vinden, en wederom met humor de sessie waardevol te maken voor de deelnemers.

Ook bij Triodos zette Pieter zijn voorliefde voor het faciliteren van dynamische groepsprocessen

voort. World Café’s, Lagerhuisdebatten, en Kruisdebatten op basis van prikkelende stellingen bracht

niet alleen de voorzitter en de spreker op gang, maar het hele personeel.